Dokumenty

2024 – Výzva – Žiadosť-o-poskytnutie-dokumentov-týkajúcich-sa-činnosti-spoločnosti-CAPITÁL-INVEST-o.-c.-p.-a.-s.-pri-správe-majetku-Podielového-družstva-slovenské-investície.-.pdf

2022 – Príhovor -Predseda Rady združenia – Ing. Dušan Staňák – 30,06,20221

2022 – Podnet na pokračovanie v trestnom stíhaní – 27.4.2022

2022 – Máj – Cena pohľadávok v dedičskom konaní

2021 – MAREC – SPRÁVA-O-ČINNOSTI-RADY-ZDRUŽENIA-1-1.pdf

2021 – MAREC – Príhovor-veriteľom-č.-4-1-2.pdf

2021 – MAREC – LIST MÉDIAM

Ako sa dostalo družstvo pod dohľadom NBS do konkurzu.

List ministrovi spravodlivosti SR Gaborovi Gálovi

List zo dňa 10.2.2020 Guvernérovi NBS

Trestné oznámenie z 19.5.2010 PDSI na CI

Žaloba PDSI na CI

20.1.2020 –  List veriteľom  -oboznámenie o združení a jeho činnosti

Podnet Prezident PZ

List združenia na Min. Vnútra SR ( p.Gál) – I.

List združenia na Min. Vnútra  SR ( p.Gál) – II.

Trestné oznámenie na bývalého správcu 

+ doplnenie tresného oznámenia na bývalého správcu

Podnet_GP_PDSI

Podnet združenia na GP

Napísali o našom probléme – Máj 2011 – časopis TYŽDEŇ

Hľadanie pomoci sklamaných veriteľov nebankových firiem – Marec 2003

List prezidentke 01.08.2019 – Žiadosť o pomoc, prešetrenie a osobný zásah z titulu pozície Prezidentky Slovenskej Republiky

Predvolanie na pojednavanie – na : 20.1.2020 – Okresný súd Bratislava V, Prokofievova 6 –12, 852 38 Bratislava 

NBS klučový protokol.8 jan 2008.pdf

Rozh NBS CI 2008.pdf

2 %  – OSVEDČENIE vyhlásenie o splnení podmienok pre zápis do registra určených právnických osôb.pdf

Dokumenty PDSI – CAPITAL INVEST

STANOVY

PLNOMOCENSTVO

Prihláška za člena združenia – word

Prihláška za člena združenia – pdf

Pridaj komentár