Kontakt

Veritelia družstva – občianske združenie
Majakovského 2769/35,
90201 Pezinok, SR
ICO: 51 292 297
Štatutárny orgán : Ing. Dušan Staňák
Bankové spojenie IBAN: SK56 0900 0000 0051 4237 2224
pdsiveritelia@gmail.com
 
V prípade záujmu o aktuálne informácie , prosím kontaktujte :

 

JUDr.RNDr. Silvia Prachová    –  správca konk. podstaty  úpadcu PDSI

email :prachova@prachova.sk

tel.: 0908 112 512