Bankové spojenie

Bankové spojenie IBAN:

SK56 0900 0000 0051 4237 2224