Oznam – pojednávanie 8.11.2013

POZOR    NOVÝ OZNAM – NOVÉ POJEDNÁVANIE

Združenie veriteľov PDSI, so sídlom Moyzesova 3, 811 05 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 422 70 197


V Bratislave dňa 8.10.2013

Združenie veriteľov PDSI, týmto oznamuje svojim členom a všetkým poškodeným veriteľom PDSI, že dňa 8.11.2013 o 09:15 hod. č.dv. 47 sa na Okresnom súde Bratislava I uskutoční pojednávanie vo veci žaloby PDSI proti NBS o náhradu škody 63 163 426,03 Eur s prísl. vedenej pod sp.zn. 19C 56/2011 u sudkyni JUDr. Zuzany Kučerovej.

Podľa záverov z minulého pojednávania očakávame, že zákonná sudkyňa rozhodne vo veci, pokiaľ nepripustí ďalšie návrhy na doplnenie dokazovania, ktoré podal správca konkurznej podstaty.

Všetci záujemcovia sa môžu prísť pozrieť ako verejnosť.

Mgr. Filip Hochel – Predseda Rady Združenia
Ing. Peter Valo – Podpredseda Rady Združenia

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár