Oznam – pojednávanie 13.9.2013

Združenie veriteľov PDSI, so sídlom Moyzesova 3, 811 05 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 422 70 197

 V Bratislave dňa 27.8.2013

 Združenie veriteľov PDSI, týmto oznamuje svojim členom a všetkým poškodeným veriteľom PDSI, že dňa 13.9.2013 o 11:00 hod. č.dv. 47 sa na Okresnom súde Bratislava I uskutoční pojednávanie vo veci žaloby PDSI proti NBS o náhradu škody 63 163 426,03 Eur s prísl. vedenej pod sp.zn. 19C 56/2011 u sudkyni JUDr. Zuzany Kučerovej. Na tomto pojednávaní, by podľa vyjadrení zákonnej sudkyne mohlo dôjsť k vydaniu rozhodnutia vo veci.

Všetci záujemcovia sa môžu prísť pozrieť ako verejnosť.

Mgr. Filip Hochel

Predseda Rady Združenia

Ing. Peter Valo

Podpredseda Rady Združenia

Tento obsah bol zaradený v Archív. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár