Otvorenie roka 2015

Vážení členovia OZ VPDSI,

 s novým rokom by som Vám rád zaželal pevné zdravie, mnoho lásky a porozumenia, a k tomu ešte nám všetkým, ako veriteľom, mnoho úspechov na ceste za spravodlivosťou.

 Za necelé dva roky pôsobenia nášho občianskeho združenia sme nabrali na sile, čo do počtu členov ako i na sile hlasu, ktorým sa obraciame na príslušné inštitúcie. Mnohí z vás sa na nás v dnešných dňoch oprávnene obraciate s otázkami čo je nové, aké pokroky sme dosiahli, aký je momentálny stav súdnych sporov, čo sa udialo počas roka 2014, či ako postupovať v niektorých vašich konkrétnych otázkach a situáciách.

 Z tohto dôvodu by som vás chcel ubezpečiť, že Rada združenia i naďalej pokračuje v započatej agende prinavrátenia finančných prostriedkov počas celého obdobia roka 2014 v spolupráci s príslušnými inštitúciami, právnymi službami a pod. O výsledkoch nášho snaženia Vás budeme v najbližšej dobe informovať formou zverejnenia rôznych dokumentov na našej webovej stránke.

 Na záver tejto krátkej informácie by som chcel ešte pripojiť informáciu o potešujúcom trende pokračujúceho nárastu našich členov. Prírastky vás nám pomáhajú zabezpečiť tak potrebnú kontinuitu v našom snažení ako i naplnenie vytýčeného cieľa.

 Mgr. Filip Hochel

Predseda Rady OZ VPDSI

Tento obsah bol zaradený v Archív, Vstupná stránka. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár